torsdag 25 februari 2010

Inte så enkelt

Nu verkar många anse att vi bör ha regler som ska tvinga en viss typ av "renläriga" muslimer att tvingas skaka hand med personer av motsatt kön. Arbetsgivare ska ha rätt att kräva detta. De som inte håller med står objektivt på de islamistiska kvinnoförtryckarnas och al-Qaidas sida.

Jag håller inte med.

Missförstå mig inte, jag ogillar kraftigt religiösa påbud om segregering mellan könen. Men jag är intresserad av att bemöta de som har dessa åsikter, inte att tvinga alla att skaka hand mot sin vilja. Och jag ogillar kraftigt alla regler som gör vissa typer av kroppskontakt nödvändig för att få jobb, eller utbildning, eller understöd.

Det vore kanske en annan sak om det endast vore en fråga om muslimska macho-män. Men många torde nog minnas incidenten i Halal-TV när Carl Hamilton tvingade en muslimsk kvinna att skaka hand med honom mot sin vilja! Det var tveklöst ett övergrepp.

Och dessutom skrek och gormade han om att de som inte ville ställa upp på att skaka hand med honom inte hade i Sverige att göra….

Om jag mötte en muslimsk kvinna som inte ville skaka hand med mig av religlösa skäl skulle jag självfallet acceptera det i praktiken. Däremot skulle jag gärna sedan ta en lång diskussion med henne om var detta står i Koranen (det gör det inte), vilka hadither som hon åberopar sig på, hur relevanta de kan vara osv.

Själv anser jag att diskussion för det mesta är en bättre metod än tvång. Inte när de gäller politiken mot stora företag och mäktiga intressen, (som bör tvingas att underkasta sig folkets vilja!) men när det gäller privatpersoner från, exempelvis, religiösa minoritetsgrupper.

Det är kanske inte en tillfällighet att nyliberalen Sofia Nerbrand tycker precis tvärtom. Hon är oftast helt emot lagar och statliga ingrepp som inskränker företags frihet men att bestämma på vilket sätt man måste hälsa för att räknas som svensk är tydligen helt OK.

Jag är inte direkt förvånad.

Inga kommentarer: