tisdag 12 juli 2011

Pachamama (Moder Jord) och miljökampen i Bolivia

Pachamama betyder "Moder Jord" eller kanske "Moder Värld". Det är också namnet på jordgudinnan hos urbefolkningen i Anderna.

Nu har också Pachamama blivit ett centralt begrepp i Bolivia. Det används mycket ofta av vänsterpresidenten Evo Morales. Morales regering har gjort kampen mot miljöförstöring till en absolut central fråga, och den beskrivs ofta i termer av att försvara Pachamama. "Pachamama o muerte" ("Moder Jord eller döden") är idag ett vanligt uttryck i Bolivia. Jfr Kuba, där det mer "patriotiska" "Patria o muerte" ("Fosterlandet eller döden") länge har varit en central slogan.

Evo Morales beskriver kampen mot miljöförstöringen och försvaret av Pachamama som en del i kampen mot kapitalismens exploatering av naturen.

Om detta kan man också läsa i det senaste numret av Flamman.

Detta verkar ju lovande, på många sätt. Så lovande att många i den kristna högern i USA skriker i högan sky. Den som står ut med att ta del av deras hetskampanj kan ta del av denna länk. Där beskrivs Morales inriktning i hatfulla formuleringar som en kombination av marxism och "hednisk" gudinnetro. Det vore ju nästan underbart om det vore sant!

Hur Evo Morales egentligen konkret ser på begreppet Pachamama är svårt att säga. Den kristna högerns påståenden att han vill återupprätta den förkristna religionen är naturligtvis milt sagt korkat. Men enligt artikeln i Flamman tackade faktiskt Morales Pachamama för sin valseger, vilket antyder att han möjligen ändå ser henne som mer än ett helt och hållet abstrakt begrepp...

Så man kan ju alltid hoppas att de kristna högerkrafterna i USA ändå på något sätt har någon form av "poäng". Men som sagt - det de ser som ett otäckt marxist-hedniskt hot, ser jag snarare som något genuint positivt!

3 kommentarer:

Tidlösa sa...

Min senaste U-sväng är att Panchamama är Logos och därmed den kosmiske Kristus.

:O

Okej, seriöst. Jag har tittat på den där ”kristna” länken. Den var direkt obehaglig. Enligt Wikipedia är Presbyterian Church in America (PCA) ett ”vanligt” konservativt samfund, men den här killen låter betydligt extremare, närmast något slags konspirationsteoretiker.

Det verkar vara en vanlig konspirationsteori bland en viss sorts fundamentalister i USA, att FN vill upprätta en världsregering baserad på en New Age-religion som dyrkar Moder Jord och banar väg för Anti-Krist. Amerikanska skolor som firar Earth Day banar väg för detta och bla-bla-bla. Den här ”pastorn” verkar tro på sådant. Evo Morales´ kombination av vänsterretorik och traditionell, förkristen religion verkar passa in på hans paranoida världsbild…

Enligt Wikipedia har PCA missionverksamhet riktad till bl.a. fattiga och amerikanska indianer – det skulle alltså vara något slags profilfråga. Deras ”mission” stinker CIA lång väg…

Tidlösa sa...

Jag kan tillägga, att kristna fundamentalister och en viss sorts tokhöger i USA givetvis är mot själva miljörörelsen också. De hävdar att klimatförändringarna inte är verkliga, att miljöfrågan kommer att leda till "socialistiska regleringar", och så kastar man in den där FN-konspirationen och New Age-religionen. En socialistisk, grön nyhedning i Latinamerika är väl lite för bra för att man skall låta saken passera...

Erik Rodenborg sa...

Av döma av de hårda angrepp den gode (?) pastorn i andra artiklar verkar rikta mot "sin" kyrka verkar han inte vara helt representativ för den.