söndag 19 april 2015

Bojkotta förövartidningen DN!

Efter den här monumentalt ensidiga drapan från Maziej Zaremba är det stört omöjligt att komma ifrån tanken att DN är en tidning som har som medvetet syfte att försvara förövare.

Så här är det alltid numera i DN. De som vill förneka övergrepp mot barn - som skakvåld, bortträngda minnen av övergrepp, organiserade övergrepp, barns rädsla för fäder och deras berättelser om övergrepp (PAS-debatten!) - har alltid tolkningsföreträdet. De som har något annat att säga om dessa frågor får nästan aldrig komma fram.

Det skulle vara intressant att veta hur stor andelen förövare är bland de som har någon form av makt över DN:s publiceringar. Det är ju en en typ av frågor som man inte ställer i den offentliga debatten - och det är faktiskt synd. För de stora medias förövarförsvar hänger inte i luften. Någonstans har det en materiell bas. .

I vilket fall som helst bör ingen prenumerera på DN. För de som är det minsta intresserade av att försvara barns intressen, liksom för alla anständiga människor i övrigt, borde det vara lika otänkbart att prenumerera på DN som det för de allra flesta under andra världskriget var att prenumerera på den nazistiska Dagsposten.
-------------------------
TILLÄGG
Och tro nu för all del inte att Zaremba är ny i gamet, som plötsligt stöter på några fall som han tycker är upprörande. Redan 2007 lierade han sig med Lambertz och Axberger i att det finns mängder av fall av oskyldigt dömda. Här tillrättavisas han för detta av Madeleine Leijonhufvud. Och 2013 kopplade han på ett bisarrt sätt skolans förfall till tron på "förträngda minnen"

Han tillhör gänget, så att säga. Sedan länge.

11 kommentarer:

noboytoy sa...

Usch, usch, usch för män på DN som journalisten Zaremba, chefredaktör Peter Wolodarski och ägarna Bonniers.

Rubriken säger ju allt:
"Så blir svenska män dömda på förhand"

Därefter kommer texten:
"I dag inleds en ny artikelserie av Maciej Zaremba som undersöker fördomarna mot män i det svenska rättsväsendet."

Zaremba syftar på män och pappor som, av sina barn, har anklagats för att ha våldtagit dem och sexuellt förgripit sig på dem.

Zaremba och Dagens Nyheter har alltså mage att påstå, att det svenska rättsväsendet har "fördomar" mot misstänkta barnvåldtäktsmän men hur är det möjligt när knappt 5% av de anmälda våldtäkterna mot barn leder till straff för förövarna i svenska domstolar?

Hur är det "fördomar" mot svenska män som misstänks för barnvåldtäkt, att fria nästan allihop av dem i svenskt rättsväsende? Samma straffrabatt i rättsväsendet, ges svenska män som anmälts för våldtäkt mot kvinnor.

I själva verket är det ju så, att svenskt rättsväsende har fördomar mot barn och kvinnor eftersom väldigt, väldigt få män döms för de sexualbrott som kvinnor och barn anklagar dem för att ha begått.

Varför vill Dagens Nyheter låta påskina att sanningen och verkligheten är det omvända? Det är inte synd om svenska män i rättsväsendet - de kan nästan fritt våldta både kvinnor och barn utan att straffas för det. Grattis alla svenska män, borde väl DN säga?

noboytoy sa...

Zaremba skriver:

"I min sammanställning ingår de elva fall av felaktigt dömda mellan 1990 och 2006 som Hans-Gunnar Axberger analyserar i JK:s rapport. Av dessa var tre dömda för våldsbrott, åtta för sexuella övergrepp på barn."

Det är väldigt märkligt att vi aldrig/sällan hör talas om några "felaktigt dömda" i andra typer av brott än sexualbrott som män begår mot kvinnor och barn?

När skall Dagens Nyheter och andra som propagerar för vanföreställningen om "oskyldigt dömda män", utreda hur många "felaktigt dömda" ekonomiska brottslingar, narkotika-brottslingar etc, vi har i Sverige?

För övrigt så verkar inte Zaramba och DN ha kunskap om att de flesta manliga sexualbrottslingar nästan alltid döms på den nedre straffskalan, dvs OM de nu skulle ha oturen att dömas överhuvudtaget för de brott som kvinnor och barn har anklagat män/pappor för.

Erik Rodenborg sa...

NBT
Tack för kommentarens. Själv är jag just nu för störd över dessa manipulativa skribenter för att orka börja med ett försök att smula sönder eländet, som jag skulle ha gjort om det var för tio eller tjugo år sedan.

Att bli gammal (för det är ju det jag håller på att bli) i en värld där nästan allt går tvärtom mot vad man hoppats på skapar både trötthet, resignation och ångest.

Verutschkow sa...

Om du vill kan jag berätta en liten lustig anekdot som involverar Zaremba och Åsa Linderborg ...

Erik Rodenborg sa...

Ver
Bloggen är ju förhandsmodererad, så du kan ju alltid skicka den. Om jag bedömer den som publicertingsbar tar jag ju in den, annars inte. ;-)

Verutschkow sa...

Det här inträffade alltså på Socialistiskt Forum för oklart hur många år sedan. Evenemanget var i alla fall uppdelat på 2 dagar och det här var söndagsmorgon. Jag har så svårt för lördagar ...

Men, ämnet minns jag inte, inte heller vilka fler än Åsa Linderborg som ingick i panelen. Däremot minns jag mycket tydligt att hon omnämnde Zaremba med epitetet "denna onda människa" och det var ju riktigt roligt bl a med tanke på att han inte var där.

"Weyler förlag har delat en länk.
den 2 december 2013 ·
I Stockholms Stadsbiblioteks serie Hjältar & förebilder kommer idag Maciej Zaremba att prata om och kring sin bok Patientens pris. Kom till Rotundan kl. 18:00!"

Får väl säga att jag också kan ha mina fördomar om mannen i fråga men ovanstående föredrag bevistade jag härom året med viss behållning. Kritik mot NPM, tror jag.

Anonym sa...

Erik.
Du menar alltså på fullaste allvar att du tror att Zaremba har som drivkraft att försvara förövare bland mediemakthavare?
Vad skulle dessa nätverk bestå av, satanister med rituella barnamord på dagordningen?
Landa i verkligheten så blir det lättare att diskutera något som de facto är ett problem - mäns våld mot kvinnor och barn- omän inte i den omfattning du tror.
Och nej, jag hör inte till avdelningen förövare. Har två barn, varav en dotter och för mig är det självklart att deras väl och ve kommer före allt annat.
Och ja, jag prenumererar på DN och kommer att fortsätta med det.

Erik Rodenborg sa...

Anonym

Vilket dj-a trams. Jag har inte uttalat mig om just Zarembas privata motiv, men objektivs sett går han förövarnas ärenden.

Jag tror mig vara minst lika mycket i "verkligheten" som du, om inte mer.

Det där med "satanister med.." etc. är ju an völdigt klassisk demagogi i just dessa frågor.

Du får naturligtvis prenumerera på vilken tidning du vill.

Anonym sa...

Du Anonym vill kanske passa på att göra gemensam sak med Maciej Zaremba genom att försöka friska upp allt det förtal om ROXS och Eva Lundgrens forskning som spreds med Evin Rubars ”Könskriget”, men som nu alla borde känna till att den blev fälld i Granskningsnämnden på ett flertal punkter, också med avseende på vad den falskeligen återgett i fråga om den unga flickan Anna och organisationen "Bellas Vänner".


För i ”Könskriget” målades det upp en bild av en förening som anordnat ett sommarläger för flickor som varit utsatta för sexuella övergrepp, som inte stämmer med verkligheten. En av dessa flickor; den 16-åriga ”Caroline” intervjuades och berättade om hur de plötsligt blivit tvungna att fly från ett (inbillat) hot från ett stort pedofilinätverk. Och denna flykt skildrades som en helvetesfärd som inte hade nånting med de inblandades egen version av händelseförloppet att göra.


Bellas vänner var en frivillig-organisation som anordnade stödläger utanför Umeå och hade gott förtroende hos Brottsofferfonden, Ecpat och socialtjänsten. Och en flicka som hette Anna blev under sin vistelse där utsatt för ett hot, som de ansvariga tog på allvar, vilket resulterade i att personalen åkte till STHLM med henne, för att polisanmäla hotet på Rikskrim. Men eftersom det var semestertider och otillräckligt med personal, tvingades de istället åka till Norge med Anna och hennes väninna ”Caroline” till ett vittnesskyddsprogram, där de blev omhändertagna. Och de dagar som personalen från Bellas Vänner vistades i Norge tillbringade de med att sitta och vittna hos polisen.


Annas egen version av denna händelse, är alltså en helt annan än den som framställs i ”Könskriget”. Det fanns vare sig knivar eller tabletter med i bilden och hon hade aldrig känt sig hotad av medarbetarna i Bellas Vänner, tvärtom. Och det hade hon också uppgett för Evin Rubar, men avböjt erbjudandet att medverka i dokumentären.


Och "Caroline" har i efterhand medgett att hon känt sig utnyttjad av SVT och sagt det reportern Evin Rubar ville höra. Skildringen av ”flykten” byggde därför enbart på Carolines berättelse och det strider enligt Granskningsnämnden på kravet att kontroversiella ämnen och händelser inte får bedömas för ensidigt.


Inte heller kontaktades personalen i Bellas Vänner, så att de hade getts en fair chans att ge sin version av händelseförloppet, vilket måste anses utgöra uttryck för en helt exempellöst ansvarslös form av journalistisk, inte bättre än vilken sensationsinriktad kvällstidningssmörja som helst.
Hur kan det anses vara förenligt med SVT:s public service-uppdrag att producera sån samhällsfientligt kunskapsföraktande och vetenskapsfientlig smörja, för våra licenspengar???

Anonym sa...Och att Eva Lundgrens forskning drogs ner i skiten på ett sällsynt fult sätt genom inklippta passager med fullständigt ovidkommande teman om rituella barnamord osv osv borde också vara allom bekant vid det här laget, liksom att hennes forskningsrapport ”Slagen dam” har genomgått en ny granskning vari den tvärsemot den förra den utsattes för pgra ”Könskriget”, har fått mer än väl godkänt.

Hennes eget liv är dock förstört. Men det är väl inte så viktigt. Hon är ju bara ett fruns.


http://ekonomistas.se/2013/08/15/slarviga-slag-mot-slagen-dam/

Verutschkow sa...

Igår, onsdag, handlade i alla fall Zarembas flersidiga artikel om en pappa som lyckades utnyttja socialtjänstemännen MOT mamman ...