fredag 10 juli 2015

Göran Greider, SYRIZA och euron

Läs gärna denna tankeväckande artikel av Göran Greider. Han tar upp en sak jag skrivit om tidigare här, nämligen SYRIZAs skräck för att lämna euron, "Grexit".

SYRIZA kombinerar alltså en politik mot åtstramningar utifrån en socialistisk grundsyn med en vilja att till nästan vilket pris som helst stanna kvar i eurosamarbetet. Frågan är ju om dessa två saker kan kombineras någon längre tid eller om SYRIZA antingen måste överge det ena - eller det andra?

Det borde stå klart att eurosamarbetet inte endast är en neutral teknisk fråga - det är en del av den europeiska imperialistiska borgarklassens övergripande projekt. Det finns inom detta med all säkerhet inget utrymme för de åtgärder som rimligen måste tas för att stoppa åtstramningspolitiken i Grekland.

Eller tror någon verkligen att Grekland skulle kunna få stanna kvar om de konfiskerade bankerna, utan ersättning, och förklarade att landet inte alls godkänner den skuld som skapats av de tidigare regeringarnas agerande, och att man inte har några planer att betala ett öre av den?

Jag tror det inte. Alternativen blir troligen mycket snart - Grexit eller kapitulation. Jag hoppas verkligen på det förstnämnda.
------------------------------------------------
PS. Just nu ser det ut som att SYRIZA förbereder något som mycket liknar en kapitulation. Deras senaste förslag kan man läsa om här.

3 kommentarer:

Verutschkow sa...

"Det borde stå klart att eurosamarbetet inte endast är en neutral teknisk fråga - det är en del av den europeiska imperialistiska borgarklassens övergripande projekt."

Ordet imperialism känns lite väl mycket 68vänster idag 2015.
Men jag tror ju på motstridiga klassintressen även om klass
inte räcker till som enda förklaringsmodell.

Erik Rodenborg sa...

Ja, jag tycker att "imperialism" är en adekvat term, om den används på ungefär det sätt som Lenin använde den i sin "Imperialismen som kapitalismens högsta stadium" 1917. Sedan är det en annan sak att mycket har hänt sedan 1917, men grundanalysen av imperialismen som en funktion av kapitalisms i dess (tyvärr alltför utdragna ) förfallsperiod tror jag står sig.

Verutschkow sa...

1917 års termer blir nog inte så adekvata idag. Men jag kan säga att
jag själv i någon diskussion härom året använde begreppet
"kulturimperialism" för att förklara det amerikanska inflytandet över
våra sinnen. För min del började det med Disney och Tio i topp under
slutet av 60-talet.

F ö tror jag inte så mycket på euron och tycker att EU bör tänka sig
för lite mera nästa gång man tar in en ny medlemsstat ...